Czy gdybyś wiedziała, że jeszcze tylko rok, to nadal byłabyś w tej pracy, w tym związku, w tym mieście?...